Årsberetninger 2017

 

DMCG.dk årsberetninger fra 2017.


-De Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers samlede årsberetninger har, ud over dokumentation af disses berettigelse, som væsentligste mission at formidle gruppernes mangeartede aktiviteter for herigennem til stadighed at profilere organisationen, samt til den ikke uvæsentlige indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Til trods for de stadigt voksende udfordringer i sundhedsvæsenets daglige drift, afspejler afrapporteringen for 2017 imponerende og talrige DMCG aktiviteter, som grupperne i løbet at det sidste år har initieret samt vedligeholdt.

-2017 blev et spændende men også hektisk år for DMCG'erne, præget af udmøntning og deraf følgende implementering af Kræftplan IV's mange nye vigtige tiltag. Blandt disse har DMCG'erne i regi af Sundhedsstyrelsen været repræsenteret i en række arbejdsgrupper, som bl.a. tæller udvikling af fremtidige beslutningsstøtteværktøjer, eksperimentel kirurgi, kompetenceudvikling i kræftkirurgien, og opdatering af kræftpakkeforløbene inkl. forløbsprogram for rehabilitering.

-I det samlede forord nedenfor kan også læses om den udbyggede Benchmarkingrapport, om DMCG-udvalgsarbejderne samt styrkelsen af udviklingen af de kliniske retningslinjer, ligesom der også findes handleplan for 2018.

God læselyst.
Formand for DMCG.dk Michael Borre, forår 2018

Forord og DMCG handleplan for 2018.

Årsberetninger 2017:

ØGC - Øvre Gastrointestinal Cancer

DUCG - Dansk Urologisk Cancer Gruppe

HæmDMCG - hæmatologisk fællesforum

  • Rapporten for hæmDMCG samler alle fire årsberetninger for hhv. DSKMS - kronisk myeloid sygdom, DLG - lymfom, DMSG - myelomatose og ALG - akut leukæmi.
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.05.2018