Du er her: DMCG.dk - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper DMCG.dk Benchmarking Consortium

DMCG.dk Benchmarking Consortium

 

DMCG.dk Benchmarking II Consortium

Uddybende rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2014


Denne rapport er en opfølgning og udbygning af en næsten tilsvarende rapport fra 2014. Det var den første klinisk funderede danske overlevelsesrapport for fire store kræftsygdomme: bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft.

Rapport nr. II bygger videre på de landsdækkende kliniske DMCG kræftdatabaser beriget med centrale sundhedsregisterdata. Udover en længere opfølgningsperiode bidrager rapporten som noget nyt med belysning af geografiens og socioøkonomiske forholds betydning for kræftoverlevelsen i Danmark.

Dansk kræftbehandling har igennem de to seneste årtier gennemgået store nationale behandlingsforbedrende tiltag og er blevet international trendsætter på området. Etablering af det udbyggede multidisciplinære samarbejde gennem DMCG'erne, de heraf afledte nationale kliniske retningslinjer, nationale kvalitetsdatabaser og lokale MDT-konferencer har været med til at højne behandlingskvaliteten samt udligne regionale forskelle heraf.

Læs rapporten her.

  

Den aktuelle rapport er den første af sin slags og repræsenterer naturtro klinisk funderede danske overlevelsestal for fire store kræftsygdomme – bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft.

Dansk kræftbehandling har i to årtier været lettere stigmatiseret ved sammenligning af behandlingsresultater fra lande, som vi normalt finder os ligeværdige med.Det er derfor en meget stor glæde på baggrund af denne DMCG rapports naturtro kliniske data at kunne dokumentere ikke kun gode men også til stadighed forbedrede behandlingsresultater inden for de fire valgte store kræftsygdomme.

Imidlertid giver disse data ikke mulighed for en direkte sammenligning med omverdenen, da disse sammenligninger hidtil og fortsat vil være præget af en grundlæggende forskel i datakomplethed og definitioner. Desuden vil en gunstig påvirkning af ”den danske livsstil” udgøre en oplagt genvej i bestræbelserne på en forbedret kræftoverlevelse hertillands. Dansk kræftbehandling kan med reference til rapporten atter med rank ryg arbejde videre på fortsat forbedrede resultater i kræftbehandling – mod det højeste internationale niveau. 

Forord, indledning, Executive Summary, metoder 

Kapitel 1: Brystkræft 1995-2012 

Kapitel 2: Lungekræft 2000-2012 

Kapitel 3: Tyktarm- og endetarmskræft 2001-2012
 
Kapitel 4: Æggestokkræft 1995-2012
 
Efterord

 


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017