Du er her: DMCG.dk - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Forretningsudvalget (FU)

Forretningsudvalget (FU)

Forretningsudvalget i DMCG.dk

DMCG.dk's forretningsudvalg (FU) repræsenterer DMCG.dk og træffer beslutninger på DMCG.dk's vegne.


Forretningsudvalget består af i alt 9 personer inkl. formanden. De 7 fagpersoner vælges fra og af repræsentantskabet for en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg. Derudover udpeger Danske Regioner to medlemmer af forretningsudvalget.

 

Herunder forefindes de 7 fagmedlemmer af forretningsudvalget valgt for perioden 2015-2018, samt de 2 regionsudpegede medlemmer.

Michael Borre (Formand)

Professor, overlæge, dr. med, ph.d. 

Urinvejskirurgisk Afd. K, AUH

E-mail: borre@clin.au.dk

DUCG, DAPROCA

Erik Jakobsen

Overlæge, Klinisk lektor, MPM, Funk.leder kl. thoraxkirurgi

Hjerte-, lunge- og karkirurgisk Afd. T, OUH

E-mail: erik.jakobsen@rsyd.dk

DLCR


Henrik Frederiksen

Overlæge, Ph.d.

Hamætologisk Afd. X, OUH

E-mail: henrik.frederiksen@rsyd.dk

Hæmatologisk Fællesforum

Jens Overgaard

Professor, Ledende overlæge, MD DMSc,

Eksperimentel Onkologisk Afd., AUH

E-mail: jens@oncology.au.dk

DOOG 


Lene Lundvall

Klinikchef, overlæge

Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet

E-mail: Lene.Lundvall@regionh.dk

DGCG 

Mette Yilmaz

Overlæge

Onkologisk Afd., Aalborg Universitetshospital

E-mail: m.yilmaz@rn.dk

DCCG


Peer Christiansen

Professor, overlæge, dr.med.

Kirurgisk Afd. P, AUH

E-mail: peechr@rm.dk

DBCG

 


Regionsudpegede medlemmer af FU:

Kristian Antonsen

Vicedirektør

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

e-mail: kristian.antonsen.01@regionh.dk

Anne Bukh

Koncerndirektør

Region Nordjylland

e-mail: a.bukh@rn.dk 

Jens Winther Jensen

Direktør

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

E-mail: jwj@rkkp.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 18.05.2017