Du er her: DMCG.dk - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Forretningsudvalget (FU)

Forretningsudvalget (FU)

Forretningsudvalget i DMCG.dk

DMCG.dk's forretningsudvalg (FU) repræsenterer DMCG.dk og træffer beslutninger på DMCG.dk's vegne.


Forretningsudvalget består af i alt 10 personer inkl. formanden. De 7 fagpersoner vælges fra og af repræsentantskabet for en valgperiode på 3 år med mulighed for genvalg. Derudover udpeger Danske Regioner to medlemmer af forretningsudvalget, ligesom direktøren for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har plads i udvalget. 

Herunder findes de 7 fagmedlemmer af forretningsudvalget, samt de 2 regionsudpegede medlemmer og RKKP direktøren.

Michael Borre (Formand)
DUCG, DAPROCA

Lærestolsprofessor, overlæge, dr. med, ph.d.
Urinvejskirurgisk Afd. K, AUH
E-mail: borre@clin.au.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018

Erik Jakobsen
DLCR

Overlæge, Klinisk lektor, MPM, Funk.leder kl. thoraxkirurgi
Hjerte-, lunge- og karkirurgisk Afd. T, OUH
E-mail: erik.jakobsen@rsyd.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018


Henrik Frederiksen
Hæmatologisk Fællesforum

Overlæge, ph.d.
Hæmatologisk Afd. X, OUH
E-mail: henrik.frederiksen@rsyd.dk
Valgperiode: 2013-2016 + 2016-2019

Jens Overgaard
DAHANCA

Professor, Ledende overlæge, MD, DMSc
Eksperimentel Onkologisk Afd., AUH
E-mail: jens@oncology.au.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018


Lene Lundvall
DGCG

Klinikchef, overlæge
Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet
E-mail: Lene.Lundvall@regionh.dk
Valgperiode: 2012-2015 + 2015-2018

Mette Yilmaz
DCCG

Overlæge
Onkologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
E-mail: m.yilmaz@rn.dk
Valgperiode: 2014-2017 + 2017-2020


Peer Christiansen
DBCG

Professor, overlæge, dr.med.
Kirurgisk Afd. P, AUH
E-mail: peechr@rm.dk
Valgperiode: 2013-2015 + 2015-2018


Regionsudpegede medlemmer af FU:

Kristian Antonsen

Vicedirektør
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
e-mail: kristian.antonsen.01@regionh.dk

Anne Bukh

Koncerndirektør
Region Nordjylland
e-mail: a.bukh@rn.dk 

Jens Winther Jensen

Direktør
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
E-mail: jwj@rkkp.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017