Dansk CancerBiobank

Sundhedsdirektørkredsen for regionerne har besluttet en ny struktur for regionernes biobanker. Baggrunden er, at Danske Regioners bestyrelse i april 2014 besluttede at etablere Dansk Reuma Biobank sammen med Gigtforeningen. Hermed drifter og finansierer regionerne sammen med hospitalerne to landsdækkende biobanker.  Derudover eksisterer der i Danmark enkelte andre store velfungerende biobanker. Den nye struktur skal kunne favne nuværende og kommende relevante regionale biobanker.

Den nye struktur skabes med forbillede i Dansk CancerBiobank. 

 


 

Her er 'A-Z Forskningsguide', en guide til opstart af det gode forskningsprojekt med særligt fokus på brug af data og materiale fra Dansk Gynækologisk Cancer Database og Dansk Cancer Biobank.

 Referater fra styregruppe møderne:

 

Referat fra styregruppemøde i Dansk CancerBiobank d. 17. april 2013

 

Referat fra styregruppemøde i Dansk CancerBiobank d. 29. november 2012

 

 


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017