Dansk Kræftforum 

"Dansk Kræftforum" er oprettet i forbindelse med DMCG.dk generalforsamlingen i august måned 2017.
Navnet dækker over de faglige møder, der afholdes i regi af DMCG.dk, typisk i forbindelse med Kræftpolitisk Forum på Christiansborg i marts samt i efteråret.
Næste møde i Dansk Kræftforum er fastsat til 28. november 2018 kl. 13-16.
Lokalitet og tilmelding følger.
Første møde i Dansk Kræftforum blev afholdt 13. marts 2018 hos Kræftens Bekæmpelse.
Mødets overordnede fokus var Kræftplan IV tiltag, dagens program kan læses her.

De mange gode oplæg fra dagen er tilgængelige nedenfor.

SESSION I: Kræftens Bekæmpelses Nationale Videnscentre
KB's Nationale Forskningscenter for Stråleterapi v/Cai Grau
Nationalt Center for Cancer Immunterapi v/Inge Marie Svane
Nationale Centre for Senfølger til Kræft v/Peer Christiansen
Nationale Centre for Senfølger til Kræft v/Peter Christensen

SESSION II: Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
Status på Retningslinjesekretariatets arbejde v/Henriette Lipcak
Implementering af ny skabelon i DLCG v/Erik Jakobsen
Kliniske retningslinjer & kræftpakkerne v/Astrid Nørgaard

SESSION III: Kræftplan IV arbejdsgrupper
Kompetenceudvikling i kræftkirurgien v/Lene Lundvall
Beslutningsstøtteværktøjer til kræftpatienter v/Henrik Stig Jørgensen
Eksperimentel kirurgi v/Pernille T. Jensen


 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 15.03.2018