Danske Kræftforskningsdage

Danske Kræftforskningsdage

Danske Kræftforskningsdage er et nyt internationalt initiativ fra DCCC og DMCG.dk, hvor formålet er at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.
Det kommer til at foregå den 30.-31. august 2018 på det nye konferencecenter Odeon midt i Odense centrum, få minutters gang fra Odense Banegård.
Det bliver to dage med et program bredt sammensat ud fra en translationel tanke om at sætte fokus på forskningssammenhænge og -samarbejde. Blandt andet:

  • Hvordan kan de unikke danske registre bruges til kræftforskning
  • Patienter i kliniske studier
  • Poster walk - præsentationer og diskussioner
  • Fra basal til klinisk forskning
  • Nationalt samarbejde
  • International udsyn med professor Michael Baumann, forskningsdirektør for German Cancer Research Center, Heidelberg, Tyskland og professor Olli-Pekka Kallioniemi, direktør for det svenske Science for Life Laboratory.

Vi håber at forskere, klinikere, ph.d.-studerende m.fl. har lyst til at deltage og bidrage til at de Danske Kræftforskningsdage bliver en succes.

Deltagelse i Danske Kræftforskningsdage er gratis.
Udgifter forbundet med transport og overnatning dækkes ikke. 

Program for dagen kommer medio marts 2018, men du kan allerede nu tilmelde dig.
Tilmelding til dagen her.

Der er maksimum plads til 200 deltagere, og tilmelding er derfor efter først-til-mølle-princippet.

Med venlig hilsen arrangementskomitéen

Cai Grau: Formand Fagligt Udvalg DCCC
Michael Borre: Formand DMCG.dk
Morten Mau-Sørensen: Formand DSCF
Kristian Helin: Medlem af styregruppen DCCC
Jens Overgaard: FU-medlem DMCG.dk
Jens Winther Jensen: FU-medlem DMCG.dk

Læs mere om DCCC på www.dccccancer.dk
Eventulle spørgsmål rettes til DMCG-sekretariatet eller til sekretariatschef DCCC, Louise Øhlenschlæger Livijn.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 29.01.2018