Du er her: DMCG.dk - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Multidisciplinær kræftbehandling (MDT) guidelines

Multidisciplinær kræftbehandling (MDT) guidelines

Ved DMCG.dk’s repræsentantskabsmøde på Hindsgavl den 29. august 2014 var der en session med fire indlæg om MDT-konference, og denne udmundede i ønsket om en national vejledning. Den gruppe, som stod for sessionen, blev opfordret til at gå videre med dette arbejde med Lene Lundvall som formand. Gruppen er udvidet med et relevant antal deltagere for at tilgodese bred faglig og geografisk repræsentation.

Dette arbejde har til formål at udarbejde en generisk model for MDT-konferencen, samt alle afledte procedurer heraf.  Arbejdsgruppen har endvidere som grundlag for arbejdet, at såvel Danske Regioner, RKKP, DMCG.dk og Sundhedsstyrelsen har efterspurgt en vejledning, som er bredt klinisk forankret, såvel som understøttende for dansk lov og de eksisterende kræftplaner.

 

MDT-konferencens arbejdsgruppe:

Lene Lundvall, overlæge, klinikchef, Gynækologisk Klinik, RH (formand)
Jens Hillingsø, overlæge, klinikchef, Kir.gas.og transplant.klinik, RH
Lone Nørgaard Petersen, overlæge, Onkologisk Klinik, RH
Hanne Nellemann (3. og 4. møde), overlæge,  Radiologisk Afd., AUH
Jon Thor Asmussen, (suppl. Hanne internatmøde), OUH
Søren Høyer, overlæge, Patologisk Institut, AUH
Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, overlæge, Klinisk Patologi, Vejle Sygehus
Henrik Lajer, overlæge, Gynækologisk Klinik, RH
Torben Rasmussen, overlæge, Lungemedicinsk afd., AUH
Michael Borre, overlæge, formand for DMCG
Pernille Dehn (sekretær)

 

Høring af MDT guidelines blev foretaget af DMCG.dk i efterår 2015. 

 

Se følgende oversigt over modtagne høringssvar, tekstændringer, og den endelige version af MDT guidelines.

 

- Endelig version af 'Vejledning til MDT-konferencen'

- Resume og kommentarer til MDT høringssvar

- Fortegnelse over høringsparter

- Tekstnære ændringer efter høring

  


Artikel


Artikel med Lene Lundvall "Når politik møder virkeligheden" fra Ugeskrift for læger d. 7. juli 2015.

Artiklen kan også ses i pdf her.

 

 


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017