NIPK

National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb (NIPK)

I december 2013 forelå der svar fra Danske Regioner vedrørende deres prioritering af de i alt 42 anbefalinger udarbejdet af de 7 temagrupper tilknyttet NAPK- organisationen (Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb), som blev oprettet i 2011.

I løbet af foråret 2014 blev det, efter en række drøftelser mellem NAPK´s repræsentanter fra DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse (KB), indstillet at omstrukturere den videre indsats indenfor patientsikkerheden i kræftforløb. Dette indebar, at NAPK- organisationen blev erstattet af en ny struktur – National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb (NIPK). Den nye organisation omfatter overordnet en styregruppe og et fælles (DMCG/KB) sekretariat. 

Der etableres - bl.a. på baggrund af udvalgte anbefalinger fra de syv tidligere temagruppers dokumentationsrapporter - en række tema- og projektgrupper med henblik på implementering af en række af de anbefalinger, som ikke blev besluttet implementeret af Danske Regioner. En national temagruppe (’Kirurgigruppen’ for Kræftkirurgisk Patientsikkerhed) arbejder aktivt videre. Torben Palshof er faglig sekretær og Michael Borre er formand for NIPK-styregruppen og Kirurgigruppen.

 


Der afholdes NIPK Styregruppemøde 2-3 gange om året. Næste møde finder sted d. 16. juni 2015 kl. 10.00-12.30 i Kræftens Bekæmpelse på Strandboulevarden 49, København. Dagsorden til mødet følger. 

 

Projektbeskrivelse – Kræftkirurgisk Patientsikkerhed (december 2015)

 

Referat fra møde i NIPK d. 24. september 2014

 

Nyhedsbrev fra d. 28. august 2014

 

Referat fra møde i kirurgigruppen den 10. juni 2014

 

Referat fra møde i styregruppen den 10. juni 2014

 

 


Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017