Dansk CancerBiobank

 

I Kræftplan II fra 2005 og i den senere opfølgning fra september 2007 anbefaledes det at styrke infrastrukturen for den kliniske kræftforskning, blandt andet ved at etablere en national cancerbiobank.

Dansk CancerBiobank er i dag forankret i Danske Regioner og er et murstensløst samarbejde mellem de blodprøvehåndterende afdelinger og patologiafdelingerne på flere af landets hospitaler. Michael Borre, Formand for DMCG.dk er medlem af Dansk CancerBiobanks styregruppe og deltager i møderne, der afholdes 3-4 gange om året.

 


 

Her kan årsrapporten for 2013 fra Dansk CancerBiobank ses.

 


 

Referater fra styregruppemøderne fremgår af siden her

 


 

Link til Dansk CancerBiobanks hjemmeside

  

 

 

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017