Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

 

DMCG.dk indgår i et formelt samarbejde med Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK).

 


 

Kommissorium for Styregruppen i DNKK

 


 

Link til DNKKs hjemmeside

 

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017