Kræftens Bekæmpelse

 

DMCG.dk indgår i et formelt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse (KB). Aftalen er sidst opdateret i januar 2016. Læs mere her

Link her til Bilag 2 vedr. igangværende samarbejsprojekter.

 

Se her for en beskrivelse af det strategisk samarbejde mellem DMCG.dk og KB fra 2012.

 


 

Danish Comprehensive Cancer Centre - arbejdsgruppens grundlag for etablering kan ses her.

 


Analyse af kræftpatienters klager

 

Kræftens Bekæmpelse har med bidrag fra Patientombuddet gennemført en analyse af kræftpatienters klager til Patientklagenævnet. Formålet har været at afdække viden, der kan bruges til læring og forbedring af kvalitet og patientsikkerhed.

 

Klager fra kræftpatienter er ikke tidligere analyseret i et læringsaspekt og resultaterne kan understøtte det videre kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde.

 

Rapporten kan downloades her:

Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet

 


 

Læs her om rammerne for fordeling af Knæk Cancer 2013.

 


 

"Strategisk samarbejde mellem De Multidisciplinære Cancer Grupper og Kræftens Bekæmpelse", bilag til mødet d. 18. april 2012 og referat fra mødet d. 18. april 2012 

 


 

Link til Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 

  

Kontaktperson i Kræftens Bekæmpelse:

Specialkonsulent Kristine Skovgaard Bossen

Kræftens Bekæmpelse 
Strandboulevarden 49 
2100 København Ø

E-mail: kbossen@cancer.dk 
Telefon: 3525 7409

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017