RKKP

DMCG.dk er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). Driftsmidler udmøntes via RKKP's styregruppe.

 


 

Link til RKKPs hjemmeside.

 


 

Der blev d. 9. juni 2016 afholdt møde i styregruppen for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram i Danske Regioner.

Referatet fra dagen kan ses her

 


­

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017