Statens Serum Institut

 

DMCG.dk indgår i et formelt samarbejde med Statens Serum Institut.

 


Statens Serum Institut og Databasernes Fællessekretariat inviterer formænd og evt. styregruppemedlemmer fra de kliniske kvalitetsdatabaser/DMCG’erne til informations- og dialogmøde d. 12. december 2013 kl. 15.00-17.00. Yderligere informationer kan ses her.

 


 

Kommentar fra Michael Borre, Formand for DMCG.dk vedr. monitorering af kræftpatienter

 

Udkast til "Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme med mere"

 

Høringsbrev pr. 2. juli 2013

 

Høringssvar d. 30. august 2013 vedr. udkast til bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

 

Adresseliste over kommunale parter m. fl. i forbindelse med høring

  

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017