Du er her: DMCG.dk - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Velkommen til DMCG.dk

Velkommen til DMCG.dk

 

Velkommen til Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers (DMCG.dk) hjemmeside.

Siderne vil løbende informere om DMCG.dk's vedtægter, samarbejdsaftaler, arbejde, mødeaktiviteter, afledte referater, vedtægter, nyttige links og meget mere.

DMCG.dk har som formål:

  • at etablere samarbejde mellem de enkelte multidisciplinære cancergrupper med henblik på at opnå ensartede retningslinier for løsning af gruppernes opgaver, herunder gennemførelse af kliniske videnskabelige protokoller, fremme koordinering af forskning, etablering af internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde, etablering af biobanker egnede til forskning, at overvåge området og udarbejde tidlig varsling, at bidrage til videnspredning og at bidrage til udarbejdelse af retningslinier for diagnostik og behandling.

  • at varetage rådgivning overfor andre instanser vedrørende de multidisciplinære cancer gruppers funktioner og finansiering

  • at varetage rådgivning overfor andre instanser om organisatoriske forhold vedrørende den kliniske kræftforskning i Danmark

Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancergrupper består af op til 3 repræsentanter for hver af de multidisciplinære cancergrupper, udpeget af de enkelte grupper med funktionstid bestemt af de enkelte grupper.

Gældende vedtægter.  

Vi tager altid gerne imod gode råd og forslag til forbedring af siderne. Kontakt i så fald webmaster Dorrit Damgaard Andersen på dorran@rkkp.dk.

 

 

Med venlig hilsen

Michael Borre, formand for DMCG.dk

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 24.11.2017