Du er her: DMCG.dk - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer

Her finder du links til de kliniske retningslinjer på de enkelte DMCG'ers hjemmesider:

 

Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)

www.dbcg.dk

 

 

 

 

Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG)

www.lungecancer.dk/00164/

 

 

 

 

Dansk Mesotheliom Gruppe

www.danskmesotheliom.dk

 

 

 

Dansk Colorektal Cancer Gruppe (DCCG)

www.dccg.dk/retningslinjer/indeks.html

 

 

 

Fælles Hæmatologisk

 

Akut Leukæmi Gruppen (ALG)

leukemia.hematology.dk/index.php/alg-vejledninger

 

Dansk Lymfom Gruppe (DLG)

www.lymphoma.dk/index.php

 

Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)

www.myeloid.dk/index.php

 

Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

myeloma.hematology.dk/index.php/vejledninger-dmsg

 

 

 

 

Palliativ (DMCG-PAL)

www.dmcgpal.dk/default.asp

 

 

 

 

Dansk Neuro-onkologisk Gruppe (DNOG)

www.dnog.dk/dokumenter

 

 

 

 

Dansk Melanom Gruppe (DMG)

www.melanoma.dk

 

 

 

 

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

dpcg.gicancer.dk/Content/Files/Dokumenter/DPCG%20-%20Kliniske%20retningslinier%202011.pdf

 

 

 

 

Danish Head and Neck Study Group (DAHANCA)

www.dahanca.dk/guidelines

 

 

 

 

Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe  (DLGCG)

gicancer.dk/Default.aspx

 

 

 

 

Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Studiegruppe (DAPHO)

www.sst.dk/publ/Publ2012/SYB/KPforloeb/KraeftBoern.pdf

 

 

 

 

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelcancer (DECV)

decv.gicancer.dk/Content/Files/Dokumenter/Kliniske%20Retningslinier%202011.pdf

 

 

 

 

Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

www.ambkir.dk/Faglige%20retningslinier/Behandling%20af%20sarkomer.pdf

 

www.sst.dk/publ/Publ2012/SYB/KPforloeb/KraeftSarkomer.pdf

 

 

 

Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG)

 

DABLACA (blærecancer)

skejby.net/Webudgaven/DaBlaCa2010.htm

 

 

www.skejby.net/uut/uut.pdf

 

DAPROCA (prostatacancer)

ducg.dk/daproca-prostatacancer/kliniske-retningslinjer/

 

DARENCA (nyrecancer)

ducg.dk/fileadmin/www.ducg.dk/DARENCA_retningslinjer_2013.pdf

 

DATECA (testiscancer)

ducg.dk/fileadmin/www.ducg.dk/Testis_cancer_-_Referenceprogram.pdf

 

DAPECA (peniscancer)

ducg.dk/fileadmin/www.ducg.dk/Retningslinjer_penis_2012.pdf

 

 

 

 

 Dansk Ocular Cancer Gruppe (DOOG)

doog.dk

 

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.08.2017