Du er her: DMCG.dk - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer

Kliniske retningslinjer på kræftområdet understøtter evidensbaseret klinisk beslutningstagning og bidrager dermed til høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet.

For at styrke indsatsen omkring udarbejdelse og vedligehold af retningslinjerne, er der i efteråret 2017 oprettet Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet i regi af DMCG og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
Arbejdet med retningslinjerne er én af DMCG'ernes kerneopgaver, og det har gennem længere tid været et ønske at sikre et evidensbaseret, opdateret og mere ensartet produkt for samtlige DMCG'er.
Med finansiering fra Kræftplan IV og RKKP er der i perioden 2017-2020 sat øget fokus på opgaven.
Af projektplanen her, fremgår blandt andet tidsplan, økonomi samt udkast til skabelon for retningslinjerne. 


Retningslinjeskabelonen på dansk hhv. engelsk kan downloades nedenfor. 

Retningslinjeskabelon, dansk 

Template clinical guidelines, English 

Til inspiration kan du her se et eksempel på en udfyldt skabelon.


 Vejledningsmaterialer  

 1. Valg af emne
 2. Litteratursøgning
 3. Litteraturgennemgang og evidensvurdering
 4. Adaptation af internationale retningslinjer
 5. Formulering af anbefalinger
 6. Høring
 7. Godkendelse og offentliggørelse
 8. Opdatering  


 Arbejdspapirer  

 1. Søgeprotokol
 2. Søgeprotokol_EKSEMPEL
 3. Flowchart
 4. Flowchart_EKSEMPEL
 5. Evidenstabel
 6. Evidenstabel_EKSEMPEL

Arbejdspapirerne kan anvendes i forbindelse med fremsøgning og gennemgang af den litteratur, der skal danne grundlag for retningslinjernes anbefalinger. 


Ved behov for uddybning eller øvrige spørgsmål kontakt:
Sekretariatschef, overlæge Henriette Lipczak
Mail: henlip@rkkp.dk 
Mobil: 24463531 

Cand.scient., kvalitetskonsulent Julie Bolvig Hansen
Mail: juhase@rkkp.dk
Mobil: 61614699 

AC-fuldmægtig Dorrit Damgaard Andersen
Mail: dorran@rkkp.dk
Mobil: 21687183 Nedenfor finder du links til de kliniske retningslinjer på de enkelte DMCG'ers hjemmesider:  

Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)

www.dbcg.dk

 

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

 http://www.dgcg.dk 

 

Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG)

www.lungecancer.dk/00164/

 

Dansk Colorektal Cancer Gruppe (DCCG)

https://dccg.dk/retningslinjer/kolorektal-cancer/

 

Hæmatologisk Fællesforum:

 

Akut Leukæmi Gruppen (ALG)

leukemia.hematology.dk/index.php/alg-vejledninger

 

Dansk Lymfom Gruppe (DLG)

www.lymphoma.dk/index.php

 

Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)

www.myeloid.dk/index.php

 

Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

myeloma.hematology.dk/index.php/vejledninger-dmsg

 

Palliativ (DMCG-PAL)

www.dmcgpal.dk/default.asp

 

Dansk Neuro-onkologisk Gruppe (DNOG)

www.dnog.dk/dokumenter

 

Dansk Melanom Gruppe (DMG)

www.melanoma.dk

 

Øvre Gastrointestinal Cancer:

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

http://dpcg.gicancer.dk 

 

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelcancer (DECV)

http://decv.gicancer.dk

 

Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe  (DLGCG)

gicancer.dk/Default.aspx

 

Danish Head and Neck Study Group (DAHANCA)

 https://dahanca.oncology.dk/page1.html#header1-u

 

Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Studiegruppe (DAPHO)

http://www.dapho.dk/daphos-kliniske-retningslinier

 

Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

http://dsg.ortopaedi.dk/klinik/ 
(Referenceprogram. Kliniske retningslinjer forventes på hjemmesiden medio 2018).

 

Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG):

DABLACA (blærecancer)

http://ducg.dk/dablaca-blaerecancer/kliniske-retningslinjer/

 

DAPROCA (prostatacancer)

http://ducg.dk/daproca-prostatacancer/kliniske-retningslinjer/

 

DARENCA (nyrecancer)

ducg.dk/fileadmin/www.ducg.dk/DARENCA_retningslinjer_2013.pdf

 

DATECA (testiscancer)

ducg.dk/fileadmin/www.ducg.dk/Testis_cancer_-_Referenceprogram.pdf

 

DAPECA (peniscancer)

http://skejby.net/DaPeCa/DaPeCa_Kliniske_Retningslinjer.htm

 

Dansk Ocular Cancer Gruppe (DOOG)

doog.dk

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 22.05.2018